Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Dvě dobré zprávy z monitoringu čerpání ...

Dvě dobré zprávy z monitoringu čerpání EU fondů: Podané žádosti přesáhly bilion korun a poslední z v

08.06.2011: 24. února 2011: Z aktuální „MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013“ vyplývá, že ke 3. únoru 2011 bylo v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 59 292 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 014,1 mld. Kč. To představuje 134,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Na počátku roku byl do Bruselu doručen také kompletní projekt výstavby unikátního centra výzkumu biotechnologie a biomedicíny Biocev ucházející se o podporu ve výši cca 2,4 mld korun.

Řídicí orgány jednotlivých operačních programů (OP) doposud vydaly 24 445 kladných rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 424,0 dmld. Kč. To představuje 56 % celkového objemu pro ČR. Na účty příjemců odešlo zatím 207,1 mld. Kč, tedy 27 %. V meziměsíčním srovnání se počet celkový podaných žádostí navýšil o 912 žádostí na individuální projekty a o 141 žádostí na grantové projekty. Z jednotlivých OP je v posledním měsíci největší zájem o oba pražské programy (Adaptabilita a Konkurenceschopnost) a z regionálních programů (ROPů) pak o ROP Jihozápad. Největší objem proplacených prostředků příjemcům pak vykazuje OP Doprava. Téměř 57 %.

„Aktuální čerpání potvrzuje vysokou absorpční schopnost českého prostředí,“ komentoval zprávu ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Monitorovací zprávu za měsíc leden lze stáhnout na adrese  :
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/dede9178-48d1-400e-b941-3c9ace46ee5a/MMZ---leden-2011

Velkým pozitivem je další dílčí posun ve schvalování tzv. „velkých projektů“, což jsou projekty, u nichž náklady přesáhnou 50 mil EUR. Jejich podpora prochází složitějším procesem schvalování přímo v Bruselu. V rámci OP „Výzkum a vývoj pro inovace“ byl například ze skupiny projektů podporujících ty nejvyšší technologie („Evropská centra excelence“) do Bruselu doručen šestý velký projekt „BIOCEV“.

Jde o unikátní technologické pracoviště podpořené Bruselem částkou 2,4 miliardy korun, které vyroste na více než 2 hektarech ve Vestci u Prahy jako centrum biologického výzkumu v oblasti genetiky, buněčných mechanismů, nebo nových léčebných postupů. Špičkové evropské pracoviště bude představovat 500 pracovních míst, kam se soustředí odborníci ze šesti dnes rozptýlených pracovišť Akademie věd a Univerzity Karlovy.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.