Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Expertní konference "Česká republika a ...

Expertní konference "Česká republika a budoucnost kohezní politiky"

18.05.2011: V pondělí 29. listopadu 2010 se v Obecním domě v Praze konala konference „Česká republika a budoucnost kohezní politiky“. Tuto akci uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na „Pátou kohezní zprávu“, kterou Evropská komise zveřejnila dne 10. listopadu 2010. Tato zpráva představuje rámcové představy Evropské komise o podobě kohezní politiky po roce 2013.
Konferenci zahájil svým projevem ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, jenž zdůraznil nejen koordinační roli ministerstva pro místní rozvoj, ale zejména význam spolupráce se všemi partnery. Vyjádřil přesvědčení, že z pohledu České republiky by měl být základním hlediskem společný zájem na co nejrychlejším a nejefektivnějším rozvoji všech regionů. Proto je žádoucí, aby se podařilo dospět k jednomu konsensuálnímu postoji za Českou republiku v případě strategií vyjednávání a formulaci pozic k významným návrhům Evropské komise.

 

V prvním panelovém bloku konference vystoupil generální ředitel pro regionální politiku Evropské komise Dirk Ahner, který shrnul návrhy komise a Fabrizio Barca, autor nezávislé expertní zprávy vypracované v roce 2009 pro Evropskou komisi, se svou prezentací věnující se analýze české pozice ve světle návrhů EK. Srovnal dosavadní postoje České republiky s návrhy Evropské komise a konstatoval, že je zde mnoho shodných pohledů a česká pozice je realistická a propracovaná. Své prezentace poté přednesli 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun a náměstek ministra financí Jan Gregor. Ve svých vystoupeních se zaměřili na zkušenosti s čerpáním evropských fondů a na možný vývoj do budoucna.

 
V dalších blocích následovaly moderované diskuse zástupců Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky zapojených do aktivit spojených s problematikou regionálního rozvoje, kteří prezentovali svůj pohled na danou problematiku a zdůraznili význam širokého dialogu. Své postoje představili také zástupci dalších partnerů, mimo jiné i z nevládní sféry.

„Pro české publikum je velmi důležité slyšet názory Evropské komise napřímo a zároveň je moci ihned konfrontovat s českým postojem. Je důležité, aby Česká republika navenek vystupovala jednotně. Jen společným úsilím dosáhneme toho, abychom prosadili naše zájmy, shrnul přínos konference Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.


Konference svou bohatou účastí prokázala velký zájem politiků, odborníků i širší veřejnosti o tuto problematiku.