Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > IPRM? To je komplexní pomoc městům z ...

IPRM? To je komplexní pomoc městům z evropských fondů

07.09.2011: Aktuální Měsíční monitorovací zpráva se ve své speciální kapitole věnuje další z „přesahových“ aktivit financovaných z evropských fondů. Pod zkratkou IPRM se skrývá Integrovaný plán rozvoje města, který může sloužit jako výtečná ilustrace, jak může fungovat inteligentní, udržitelná a začleňující podpora. MMZ také nabízí i dva důvody k oslavě – smluvně přislíbeno bylo již více než 500 miliard z celkové alokace a více než polovina této částky je dokonce již proplacena příjemcům.
„Právě na příkladu IPRM je možné velmi dobře obhájit důležitost a dosah kohezní politiky až k příjemcům, respektive obyvatelům měst, která si o tuto formu podpory zažádala,“ konstatuje Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. IPRM je souborem vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou realizovány ve vymezené části města nebo v rámci tematického přístupu na celém území města směřujících k dosažení společného cíle či cílů města. Podporované aktivity jednotlivých IPRM jsou určeny podle zdrojů financování, to znamená podle příslušné oblasti podpory regionálního OP, nebo podle vymezené oblasti podpory Integrovaného OP.

Konkrétním příkladem může být revitalizace a regenerace Severního sídliště v Mladé Boleslavi, kde za přispění IOP (172 milionů korun) bylo provedeno nejen komplexní zateplení domů včetně výměny oken a balkonových dveří, ale výrazných změn doznalo i okolí tamějších domů. Z peněz EU byly například postaveny cyklostezky, vysázena nová zeleň nebo vybudovány zpomalovací pruhy na komunikacích.

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 3. srpnu 2011
65 958 podaných žádostí o podporu v hodnotě 1 104,3 mld. Kč (146,4 % alokace NSRR)
30 365 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 503,9 mld. Kč (66,8 % alokace NSRR)
253,2 mld. Kč proplaceno příjemcům (33,6 % alokace NSRR)
105,8 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených EK (14 % alokace NSRR)