Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Jankovský: Devět velkých projektů ...

Jankovský: Devět velkých projektů dostane peníze z Bruselu

08.06.2011: 19. ledna 2011: Další úspěch si připsalo ministerstvo pro místní rozvoj vedené Kamilem Jankovským. Po obměně bruselské administrativy se podařilo hned ztrojnásobit počet tzv. velkých projektů, které bude spolufinancovat i Evropská unie. Peníze potečou do pětice velkých železničních a kvarteta ekologických projektů.
Některé z těchto projektů, jejichž rozpočet přesahuje hranici 50 milionů EUR (1,25 miliardy korun), již běží nebo jsou dokončeny, nyní však může Česká republika na tyto důležité akce nárokovat bezmála 20 miliard korun. „Velké projekty jsou specifické tím, že je schvaluje nejen členský stát, ale vzhledem k jejich finančním objemům i Evropská komise,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. 

Z devíti projektů jsou již dokončeny například dva železniční úseky - nově elektrifikovaná trať Letohrad–Lichkov ve východních Čechách a modernizovaný koridor Veselí nad Lužnicí–Tábor. Obě stavby zaplatil český stát, přiznané prostředky z unie by měly tento výdaj profinancovat.

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).