Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Jankovský: Je důležité se shodnout na ...

Jankovský: Je důležité se shodnout na prioritách

08.06.2011: 8. února 2011: Česká republika se nachází v polovině období čerpání peněz z evropských fondů (2007 – 2013). Zároveň však probíhají intenzivní vyjednávání pozice České republiky pro čerpání peněz v dalším období (2014 – 2020).

MMR jako národní koordinátor musí postupovat strategicky a koncepčně. "Nejdříve je nutné vyřešit, co vůbec chceme podporovat, a pak teprve jakým způsobem. To znamená, že nejdříve je nutné se v rámci České republiky shodnout na několika hlavních prioritách nasměrování evropských prostředků a pak teprve lze řešit, pomocí jakých nástrojů bude nejefektivnější prostředky použít;“ říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Ministerstvo se také připravuje na zveřejnění návrhů nové legislativy. „Analyzujeme úpravu jednotlivých oblastí, jako jsou např. velké projekty, projekty generující příjmy, způsobilost výdajů, porovnáváme pravidla stávajícího a předchozího období a na základě zkušeností budeme definovat doporučení pro příští období“, objasňuje postup Daniel Braun,1.náměstek MMR. „Ve spolupráci s Ministerstvem financí jsme předložili vládě už dva balíčky legislativních zjednodušení. Snažíme se pro příští období standardizovat jednotlivé procesy, k nimž při realizaci programů a projektů dochází. Důležité je z našeho pohledu snížit administrativní zátěž příjemců a zjednodušit některé postupy“, dodává Braun.

V zájmu co nejkvalifikovanějšího procesu identifikace a hodnocení společných rozvojových priorit a hledání efektivní implementační struktury MMR spolupracuje nejen s regionálními a místními partnery, ale také s renomovanými, zkušenými odborníky, odbory, podnikateli, akademiky, nevládními organizacemi. „Otevřeli jsme platformy pro věcnou debatu. Všechny argumenty posuzujeme a diskutujeme; to je zásada, kterou MMR prosazuje a bude se jí řídit i při koordinaci přípravy budoucího programového období," zdůrazňuje Daniel Braun.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.