Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Jankovský: Schválení ELI je dalším ...

Jankovský: Schválení ELI je dalším úspěchem Česka v Bruselu

08.06.2011: 20. dubna 2011: Česká republika slaví další z dílčích úspěchů v jednání s Evropskou unií ohledně tzv. velkých projektů, tentokrát v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Na dnešní schválení projektu Extreme Light Infrastructure (ELI) by totiž mohly v krátké době navázat další pozitivní zprávy.

Některé z těchto projektů, jejichž rozpočet přesahuje hranici 50 milionů EUR (1,25 miliardy korun), již běží nebo jsou dokončeny, nyní však může Česká republika na tyto důležité akce nárokovat bezmála 20 miliard korun. „Velké projekty, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů EUR, jsou specifické tím, že je schvaluje nejen členský stát, ale i Evropská komise. To, že projekt ELI dostal zelenou, považujeme za velký úspěch,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, jehož resort prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci zastřešuje čerpání peněz z Evropských fondů. 

„Schválení ELI se bezprostředně projeví například i na stavu čerpání v rámci daného operačního programu. Vždyť hodnota tohoto projektu dosahuje téměř sedmi miliard korun,“ pokračoval Kamil Jankovský. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, má Česká republika k dispozici přes 48 miliard korun. U Evropské komise navíc leží ještě další velké projekty. Na schválení čeká například i výzkumný projekt medicínského centra ICRC za 2,5 miliardy či ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations za 1,8 miliardy.

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).