Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Pokořena hranice 100 miliard korun

Pokořena hranice 100 miliard korun

08.06.2011: 24. května 2011: Pravidelná Měsíční monitorovací zpráva (MMZ) potvrzuje významný údaj objemu čerpání evropských fondů u certifikovaných projektů. Ke 4. květnu 2011 bylo certifikováno 120,7 mld. Kč. V současném programovacím období může ČR dosáhnout až na 26,7 miliardy eur, což je podle současného kurzu asi 753,4 miliard korun.
Další období certifikace výdajů evropských prostředků probíhá nyní do konce května 2011..Certifikací nazýváme  proces faktického ověření správnosti prostředků již proplacených příjemcům řídícími orgány. Tento proces probíhá periodicky 3krát během roku. V průběhu dubna 2011 došlo k navýšení objemu certifikovaných výdajů o 24,0 mld. Kč. Jde o výjimečný meziměsíční skok. „Začínají se projevovat výsledky nápravných opatření v programech, s nimiž pracujeme v systému zesíleného řízení rizik,“ říká k situaci čerpání z fondů EU Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Operační program (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskočil meziměsíčně o 89,7% a OP Doprava o 73,8%. Integrovaný OP pak o 37,7%.

Duben také přinesl i velký úspěch na poli tzv. velkých projektů, které musí posvětit i Evropská komise. „Komise schválila první z velkých projektů programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do té doby se sice zájemci mohli do příslušných projektů pustit, ale s rizikem, že pokud Komise projekt neschválí, výdaje si uhradí sami, bez pomoci Unie,“ pokračuje Daniel Braun. Smluvně přislíbeno je již 470,8 mld. Kč, což představuje 62,5% celkové alokace na období 2007-2013. Fyzicky už dostali koneční příjemci podle údajů ministerstva 221 miliard. 
 

Cestovní ruch pod lupou

Speciální kapitolou aktuální MMZ jsou aktivity v oblasti cestovního ruchu a rekreace spolufinancované ze evropských prostředků a národních zdrojů. V aktuálním programovém období je na rozvoj cestovního ruchu a rekreace v Česku vymezeno téměř 33 miliard korun. Finanční zdroje pro podporované aktivity jsou rozděleny mezi Integrovaný OP, všechny regionální OP a  OP „Praha–Konkurenceschopnost“. Do statistického výčtu úspěchů patří například:
  • 76 rekonstruovaných památkově chráněných objektů
  • 332 km nově vybudovaných a rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
  • 5 625 nově vybudovaných a rekonstruovaných lůžek
Celou zprávu najdete zde

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.