Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Priority Česka pro vyjednávání o 2014 ...

Priority Česka pro vyjednávání o 2014+ se rodí u kulatých stolů

09.06.2011: 25. května 2011: Do další fáze vstupuje příprava jednotné vyjednávací pozice České republiky pro debaty o podobě příštího programového období Evropské unie. Nad možnými prioritami, které by Česká republika chtěla po roce 2013 hradit z evropských fondů, u pěti kulatých stolů Ministerstva pro místní rozvoj ČR diskutovaly desítky odborníků.
„Už od počátku roku jsme intenzivně jednali se zástupci resortů, krajů, měst a obcí s cílem získat podklady pro vzájemně porovnatelné sektorové a regionální priority. Na základě těchto diskusí vznikl návrh rozvojových priorit, který jsme  projednali při pěti tematických setkáních s odborníky,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. 
 
Klíčovými tématy se staly: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj základní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví a integrovaný rozvoj území. „Vláda nám dala za úkol předložit návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky v průběhu letošního července. Kulaté stoly s předními českými odborníky nám daly jedinečnou šanci probrat klíčové body našeho materiálu,“ ocenil Daniel Braun.
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
 
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.