Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Soutěž „Vyfoť projekt“ se přehoupla do ...

Soutěž „Vyfoť projekt“ se přehoupla do druhé poloviny

09.08.2011: Letní fotografická soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“ vstoupila do druhé poloviny. Počet doposud zaslaných soutěžních snímků projektů podpořených z evropských fondů se blíží desetitisícové metě. Ještě do konce srpna mají šanci všichni, kdo rádi fotí.
Na digitálním odpočítávání stránek www.vyfotprojekt.cz zbývá už jen 22 dní do konce soutěže. Za více než jeden měsíc, po který doposud mohli účastníci vkládat své fotografie na webové stránky, bylo přihlášeno skoro deset tisíc fotografií! „Je až neuvěřitelné, s jakou energií většina účastníků do soutěže vstupuje. Jsem rád, že prostřednictvím svých fotografií dokazují, jak významně evropské peníze pomáhají rozvíjet prostředí v jejich nejbližším okolí,“ komentuje průběh soutěže 1. náměstek ministra Daniel Braun. Do projektu je momentálně zaregistrováno na 2900 fotogalerií. 

I když je konec soutěže vyhlášen až na 31. 8. 2011, některé ceny jsou losovány průběžně. Výherci se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, jako jsou digitální zrcadlovky, vouchery na fotografické kurzy dle vlastního výběru nebo i rekreační víkendové pobyty. Úspěch „Vyfoť projekt“ dokumentuje i fakt, že výsledky a průběh soutěže budou prezentovány všem členským zemím EU na mezinárodním pracovním fóru Inform Network v Bruselu.

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.

Fondy EU jsou nejvýznamnějším nástrojem politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Česká republika má v současném programovém období k dispozici více než 760 miliard korun na další rozvoj. Ke konci května 2011 již bylo více než 64 procent dostupných prostředků přiděleno na konkrétní projekty

Stručný přehled čerpání k 6. červenci 2011
  • 65 981 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 083,6 mld. Kč (142,6 % celkové alokace NSRR)
  • 29 667 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 495,9 mld. Kč (65,3 % celkové alokace NSRR)
  • 245,3 mld. Kč proplaceno příjemcům (32,3 % celkové alokace NSRR)
  • 104,1 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (13,7 % celkové alokace NSRR)