Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

01.07.2011: 1.7.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes zahájilo letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu na stránce www.vyfotprojekt.cz.
Pomocí soutěže chce ministerstvo seznámit veřejnost s výsledky doposud investovaných evropských financí. V České republice bylo příjemcům jen v tomto programovém období proplaceno už více než 235 miliard korun. Fotografická soutěž může výsledky projektů přiblížit i v lehce hravé formě.
Fotografie pořízené na území České republiky budou soutěžící moci v červenci a srpnu nahrát na stránky www.vyfotprojekt.cz    . Vítězové budou vyhlášeni v hlavní kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka a vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka. Všichni přihlášení soutěžící budou automaticky zařazeni do týdenních slosování o ceny.
Soutěžící nejsou nijak omezeni, co se týče volby tématu. Platí jediná podmínka, a to zachytit projekt financovaný z evropských fondů. Jestli to bude opravená kulturní památka, nový úsek železnice, nebo jednotka CT v nemocnici už je na nich samotných.

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách www.vyfotprojekt.cz.
 
Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.

Fondy EU
jsou nejvýznamnějším nástrojem politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Česká republika má v současném programovém období k dispozici více než 760 miliard korun na další rozvoj. Ke konci května 2011 již bylo více než 64 procent dostupných prostředků přiděleno na konkrétní projekty

Stručný přehled čerpání k 3. červnu 2011
·         64 120 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 075,7 mld. Kč (140,9 % celkové alokace NSRR)
·         28 710 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 489,6 mld. Kč (64,1 % celkové alokace NSRR)
·         235,8 mld. Kč proplaceno příjemcům (30,9 % celkové alokace NSRR)
·         125,2 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (16,4 % celkové alokace NSRR)