Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Tiskový briefing Ministerstva pro místní ...

Tiskový briefing Ministerstva pro místní rozvoj

09.11.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vás tímto srdečně zve na tiskový briefing pořádaný k zahájení široké veřejné diskuse týkající se příprav budoucího programového období po roce 2013. V rámci briefingu, který se koná 14. listopadu, budou také předány ceny nejlepším fotografům letní soutěže „Vyfoť projekt    “.
Termín briefingu: 14. listopadu 2011, 11:00 .
 
Místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1.
 
Kontakt pro akreditaci: Jan Dvořák, jan.dvorak@mmr.cz, tel: 739 682 837.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
 
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.