Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Zástupci obcí se dozvěděli, jak si říci ...

Zástupci obcí se dozvěděli, jak si říci o dotace

13.07.2011: Jak si říci o dotace, tak se jmenoval seminář, kterého se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zúčastnila více než šedesátka starostů a dalších zástupců měst a obcí. Ve spolupráci s Plzeňským krajem seminář pořádala společnost GARANTA CZ, a.s.

Účastníci se dozvěděli od Bc. Petry Hessové z úseku reginálního rozvoje o dotačních titulech Plzeňského kraje a o novinkách v podávání žádostí, které Plzeňský kraj plánuje.

Odbornice ze společnosti GARANTA CZ, a.s., Ing. Jaroslava Hřebcová a Ing. Zuzana Bártová, upozornily posluchače na aktuální dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí a z Programu obnovy venkova. „Zároveň jsme je informovaly o připravovaných výzvách na dotační tituly, které budou vyhlášeny do konce tohoto roku a na začátku roku příštího. Zástupci obcí si tak mohou s předstihem rozmyslet své projektové záměry a začít připravovat podklady pro žádosti,“ poznamenává Ing. Jaroslava Hřebcová z plzeňské kanceláře společnosti GARANTA CZ, a.s.

Poslední část semináře byla věnována transparentnímu zadávání veřejných zakázek. Tomuto tématu se věnoval ing. Martin Kundrát, předseda představenstva GARANTA CZ, a.s.
Semináře Jak si říci o dotace se zúčastnili především zástupci menších obcí Plzeňského kraje, kteří tak získali důležité informace o dotačních titulech, které jsou připraveny právě pro žadatele z venkovského prostředí.Jak si říci o dotace, tak se jmenoval seminář, kterého se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zúčastnila
více než šedesátka starostů a dalších zástupců měst a obcí. Ve spolupráci s Plzeňským krajem seminář pořádala společnost GARANTA CZ, a.s.