Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > 9. jednání Řídicího a koordinačního výboru

9. jednání Řídicího a koordinačního výboru

27.02.2009: Ve čtvrtek 26. dubna 2007 zasedl v pražském hotelu Olympik ke svému 9. jednání Řídicí a koordinační výbor (ŘKV), který je ustavenený na Ministerstvu pro místní rozvoj a je zodpovědný za koordinaci přípravy programovacího období 2007—2013.

Obsah jednání

V úvodu informoval 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek členy výboru o nejnovějším stavu vyjednávání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů s Evropskou komisí a osobně představil generální sekretáře českého vyjednávacího týmu, kteří se jednání ŘKV zúčastnili.

Jednotliví generální sekretáři poté podali členům ŘKV informace o závěrech jednání Vládního výboru pro vyjednávání NSRR ze dne 13. dubna 2007 a o závěrech jednání s Evropskou komisí v Bruselu ze dne 17. dubna 2007. Následná diskuse se týkala připomínek Evropské komise k našim programovým dokumentům a několika zbylých překryvů mezi operačními programy.

ŘKV během svého zasedání projednal materiály k administrativní kapacitě, monitorovacímu systému, integrovanému plánu rozvoje měst, koncepci státní politiky cestovního ruchu 2007—2013.

Jednání uzavřela diskuse k harmonogramu vyjednávání a změnám v NSRR.