Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Jednání o technických otázkách EK k ...

Jednání o technických otázkách EK k monitorovacímu systému v období 2007—2013, IOPu a ROPech

27.02.2009: Dne 13. června 2007 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) technická konzultace k vyjasnění otázek položených ze strany Evropské komise (EK) k monitorovacímu systému programového období 2007—2013 a další jednání týkající se evropských fondů. Monitorovací systém strukturálních fondů zajišťuje věcný a finanční monitoring programů a projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

Zástupci Evropské komise dále předběžně jednali se zástupci regionálních rad. Jednání se týkalo urbánní dimenze a integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v regionálních operačních programech (ROP), kde zástupci regionů seznámili EK s návrhem řešení některých otevřených otázek, jakými jsou např. velikostní hranice měst pro uplatňování IPRM, způsob implementace IPRM a velikostní hranice obcí pro rozdělení intervencí v oblasti rozvoje venkova a měst.

Paralelně proběhlo i jednání o Integrovaném operačním programu na úrovni zástupců českých ministerstev.