Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Kontinuita ve vyjednávání na MMR je ...

Kontinuita ve vyjednávání na MMR je zachována

27.02.2009: V souladu s potřebami úspěšného vyjednání všech operačním programů s Evropskou komisí, při kterém sehrává Ministerstvo pro místní rozvoj významnou roli jak z hlediska požadovaného souladu mezi vyjednaným Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR) a operačními programy (OP), tak i z hlediska jejich realizace v návaznosti na dosažení cílů a stanovených parametrů NSRR, byla ustavena pracovní skupina pro vyjednání operačních programů na období 2007—2013.

Zdroj: MMR - press