Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Národní rozvojový plán České republiky ...

Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013: Veřejná prezentace návrhu

27.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci si Vás dovoluje pozvat na Veřejnou prezentaci návrhu Národního rozvojového plánu České republiky 2007—2013.

Základní informace k NRP

Česká republika jako členský stát Evropské unie se připravuje na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007—2013.

Za účelem podrobného rozpracování priorit, jejich dílčích cílů a popsání strategie jejich realizace Česká republika zpracovává Národní rozvojový plán (NRP) 2007—2013. Podle návrhu tohoto dokumentu se v průběhu programovacího období 2007—2013 má Česká republika stát konkurenceschopnou a výkonnou ekonomikou, a to nejen v rámci EU.

Podpora má být směřována v rámci této strategie přednostně na:

 • zlepšování atraktivity státu a jeho regionů prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury;
 • podporu podnikání, inovací a znalostní ekonomiky posilováním výzkumných kapacit, technologického rozvoje, vzdělávacích aktivit, infrastruktury pro podnikání a inovačních sítí včetně využívání nových informačních technologií;
 • tvorbu a zkvalitňování pracovních míst prostřednictvím investic do vzniku nových aktivit a rozvoje lidských zdrojů;
 • dlouhodobě udržitelný rozvoj ve všech třech dimenzích, tj. environmentální, ekonomické a sociální;
 • zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu.

Schválení Národního rozvojového plánu Vládou ČR je očekáváno počátkem února 2006. Následovat bude příprava a schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a jednotlivých operačních programů. Návrhy NSRR a jednotlivých operačních programů budou poté vyjednávány s Evropskou komisí.

Více informací naleznete na: www.cpkp.cz/regiony.

Datum a místo konání

 • Datum: pondělí 16. ledna 2006 od 15.00 hodin
 • Místo: Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (v prostorách Arcibiskupského semináře)

Pozvánka ke stažení

 • Pozvánka a program

Kontakt

Prezentace je určena široké veřejnosti. Z kapacitních důvodů je však nutné se předem zaregistrovat. Kontaktní osobou je Miroslav Parvonič (CpKP). Svoji účast, prosíme, potvrďte nejpozději do pátku 13. ledna 2006:

 • e-mailem na adresu miroslav.parvonic@cpkp.cz
 • telefonicky na číslo: +420 777 793 710
 • faxem na číslo: +420 251 560 776
 • poštou na adresu: CpKP střední Čechy, Na Václavce 46, Praha 5, 150 00