Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Stanovisko České republiky a proces ...

Stanovisko České republiky a proces vyjednávání nových nařízení politiky soudržnosti 2007+

27.02.2009: Legislativní proces začíná návrhem Evropské komise, nová právní norma Společenství bez tohoto návrhu vlastně ani nemůže vzniknout. Návrhy nařízení k politice soudržnosti se poté projednávají v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Na české straně se stanoviska a podklady pro jednání v pracovní skupině Rady připravují v rámci tzv. Resortní koordinační skupiny pod vedením ministerstva pro místní rozvoj, přičemž pozice zásadního charakteru přijímá Výbor pro Evropskou unii nebo Vláda ČR.