Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Stav předkládání a schvalování ...

Stav předkládání a schvalování strategických dokumentů členských států EU k 17. 8. 2007

27.02.2009: Přípravy na čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013 probíhají v České republice podle harmonogramu schváleného vládou ČR. V březnu 2007 byl Evropské komisi předložen Národní strategický referenční rámec, národní strategie pro nakládání se zdroji fondů EU pro období 2007—2013 a sada operačních programů.

Jak si stojí státy Evropské unie při schvalování strategických dokumentů:


Země
Počet obyvatel v mil. Datum předložení NSRR a OP Datum schválení NSRR Očekávaný počet OP Celková alokace mil. EUR
Bulharsko 7,97 16.1.2007 20.6.2007 7 6 853
Belgie 10,51 7.2.2007   10 2 258
ČR 10,36 5.3.2007 26.7.2007 17 26 692
Dánsko 5,45 29.11.2006 16.4.2007 2 613
Německo 82,43 23.1.2007 2.5.2007 36 26 340
Estonsko 1,32 5.2.2007 13.8.2007 3 3 456
Irsko 4,06 5.3.2007 27.7.2007 3 901
Řecko 10,65 26.1.2007 28.3.2007 14 20 420
Španělsko 40,39 8.2.2007 7.5.2007 45 35 517
Francie 62,75 21.12.2006 4.6.2007 36 14 319
Itálie 58,13 2.3.2007 13.7.2007 52 28 212
Kypr 0,78 21.12.2006 7.5.2007 2 640
Lotyšsko 2,36 3.11.2006   3 4 620
Litva 3,59 12.12.2006 26.4.2007 4 6 885
Lucembursko 0,47 5.3.2007   2 65
Maďarsko 9,98 24.11.2006 7.5.2007 15 25 307
Malta 0,4 21.11.2006 20.12.2006 2 855
Nizozemsko 16,49 18.12.2006 7.6.2007 5 1 907
Rakousko 8,19 31.10.2006 4.4.2007 11 1 461
Polsko 38,62 7.12.2006 7.5.2007 21 67 284
Portugalsko 10,84 1.2.2007 28.6.2007 14 21 511
Rumunsko 22,31 31.1.2007 25.6.2007 7 19 668
Slovinsko 1,93 16.2.2007 18.6.2007 3 4 205
Slovensko 5,44 21.12.2006 17.8.2007 11 11 588
Finsko 5,23 2.2.2007   7 1 716
Švédsko 9,02 5.2.2007 20.7.2007 9

1 891

UK 60,61 11.12.2006 30.7.2007 22 10 613

Poznámka: Počet OP se vztahuje pouze k Cílům Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Zdroj: Evropská unie    

Dokument ke stažení

 


Národní strategický refenční rámec ČR byl schválen na konci července 2007. V červnuzapočala vyjednávání také o operačních programech.