Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Veřejná prezentace návrhu NRP 2007—2013: ...

Veřejná prezentace návrhu NRP 2007—2013: Materiály

27.02.2009: Dne 16. ledna proběhla v Praze veřejná prezentace prvního návrhu Národního rozvojového programu na léta 2007—2013. Jednalo se o další krok při přípravě ČR na čerpání finančních prostředků fondů EU v příštím programovém odbobí.

Akci pořádal Odbor Rámce podpory Společenství MMR ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci. Hlavní příspěvky přednesli Mgr. Arnošt Marks, PhD. (MMR), Miroslav Parvonič (CpKP) a Mgr. Martin Smutný (Regionální environmentální centrum ČR).

Prezentace ke stažení:

  • Prezentace návrhu Národního rozvojového plánu 2007—2013, další kroky při přípravě ČR na příští programové období:

Národní rozvojový plán ČR 2007—2013

Strategie NRP 2007—2013

  • Zapojení neziskového sektoru do tvorby a připomínkování NRP 2007—2013

Prezentace CpKP<

  • Informace o posouzení vlivů NRP 2007-13 na životní prostředí (SEA)

Prezentace SEA - úvod

SEA NRP 2007—2013

Další informace viz www.strukturalni-fondy.cz, www.cpkp.cz/regiony    .