Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Vláda projednala operační programy a ...

Vláda projednala operační programy a Národní strategický referenční rámec na roky 2007—2013

27.02.2009: Dne 15. listopadu 2006 přijala vláda ČR usnesení č. 1301/2006 k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007- 2013 a č. 1302/2006 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007—2013.

Vláda schválila:

 • Operační program Životní prostředí s úpravou podle připomínky vlády
 • Operační program Podnikání a Inovace
 • Operační program Výzkum a vývoj pro Inovace
 • Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program Praha Adaptabilita
 • Operační program Praha Konkurenceschopnost
 • Operační program Doprava
 • Operační program Technická pomoc,
 • Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
 • Regionální operační program NUTS II Severovýchod
 • Regionální operační program NUTS II Severozápad
 • Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
 • Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Vláda vzala na vědomí:

 • Národní strategický referenční rámec ČR 2007—2013
 • Integrovaný operační program
 • Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
 • Operační program Česká republika - Slovensko
 • Operační program Česká republika - Sasko
 • Operační program Česká republika - Bavorsko
 • Operační program Česká republika - Polsko
 • Operační program Česká republika - Rakousko

Dokumenty

Znění usnesení vlády:

 • usneseni 1301
 • usneseni 1302