Evaluační činnost

V této sekci naleznete výstupy z evaluační činnosti MMR-NOK, pozvánky na semináře, worshopy ad.
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 17

20. února 2013: Národní orgán pro koordinaci v období od 9. ledna do 24. října 2012 realizoval studii s názvem „Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v ...

22. května 2012: Dne 24. dubna 2012 uspořádal MMR-NOK seminář k výstupům projektu “Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce”. Hlavním tématem semináře byla ...

1. března 2012: Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v období 1. 1. – 30. 6. 2011 realizoval projekt „Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004&ndash ...

25. října 2010: Závěrečná zpráva z řešení projektu "Vliv kohezní politiky na úroveň a strukturu zaměstnanosti v České republice" – Cílem tohoto projektu bylo zjistit, jakou roli a jaký vliv ...

30. srpna 2010: Projekt „Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM“ byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. v termínu od ...

9. srpna 2010: Praha, 9.7.2010: V období březen–červen 2010 proběhla pod záštitou Národního orgánu pro koordinaci rozsáhlá evaluace procesu hodnocení projektů v 16ti českých operačních programech programového období 2007 ...

4. května 2010: Evaluační plán NSRR je rámcovým dokumentem vymezující hodnotící aktivity NOK.

14. ledna 2010: Strategická zpráva České republiky 2009 má za úkol přinést Evropské komisi aktuální informace o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v ČR a provést zhodnocení příspěvku OP a NSRR k vytyčeným cílům ...

28. ledna 2010: V návaznosti na analytickou studii k rozložení národních a evropských programů, zpracovanou v roce 2005, byl vypracován nový materiál "Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a ...

10. února 2009: Metodologický manuál pro Evaluaci socioekonomického rozvoje v Evropě v anglickém jazyce.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 17

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven