Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Evaluační studie zapojení nestátního ...

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

20.02.2013: Národní orgán pro koordinaci v období od 9. ledna do 24. října 2012 realizoval studii s názvem „Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice“.
Cílem evaluace bylo identifikovat, popsat a komplexně analyzovat systémové překážky zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace projektů hrazených ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 a potenciálně i v budoucím programovém období 2014-2020 a vypracovat návrhy na zlepšení tohoto systému.


Národní orgán pro koordinaci vnímá vypracování této evaluace jako velmi přínosné, protože nestátní neziskový sektor tvoří jednu z významných skupin příjemců prostředků ze strukturálních fondů EU. Závěry a doporučení uvedené v této evaluaci budou využity jako jeden z podkladů v procesu přípravy programového období 2014-2020.