Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Ex post evaluace Rámce podpory ...

Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového obdob

01.03.2012: Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v období 1. 1. – 30. 6. 2011 realizoval projekt „Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004–2006“.
Cílem hodnocení bylo ověřit, zda dílčí intervence realizované ve zkráceném programovém období 2004-2006 směřovaly k naplnění cílů Rámce podpory Společenství (RPS), zda a jak byly přínosné ke strategii RPS a v neposlední řadě, zda byly ve shodě s její logikou a smyslem.

Jednalo se o první souhrnnou evaluaci tohoto druhu, která se v ČR realizovala a MMR-NOK vnímá vypracování této evaluace jako velmi přínosné, neboť minulé programové období je nenahraditelným zdrojem zkušeností, které je třeba, s potřebným odstupem od procesu implementace a s ohledem na přípravu programového období 2014+, maximálně využít.

Hlavní zjištěné bariéry a následná doporučení jsou uvedeny v rámci manažerského shrnutí.