Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Kvantitativní zhodnocení očekávaných ...

Kvantitativní zhodnocení očekávaných dopadů Národního strategického referenčního rámce pro období 20

11.02.2009: V článku naleznete výstup projektu "9/05 - Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu", a to i v anglické verzi (Quantitative assessment of the estimated impact of the NDP/NSRF using a macroeconomic model for the Czech Republic).

Povinnou součástí evaluačních aktivit, dle nařízení EK při programování, je zpracování kvantitativního posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR 2007—2013 prostřednictvím makroekonomického modelu.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR 2007—2013 na základě simulace vzájemných závislostí mezi ekonomickými veličinami na makroekonomické úrovni. Model by měl charakterizovat jak stranu poptávky, tak stranu nabídky, do níž spadá působení strukturální pomoci Evropské unie v České republice. Pro Českou republiku byl použit Hermin model (autoři: Dr. John Bradley, EMDS a Dr. Gerhard Untiedt, GEFRA).

Soubory ke stažení