Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Zpracování programových dokumentů 2007—2013

Zpracování programových dokumentů 2007—2013

11.02.2009: Výstupy projektu evaluačního plánu RPS "1/05 - Doporučení analýz a evaluací pro operační programy". Aktualizovaný návod, jak postupovat při zpracovávání operačních programů pro období 2007—2013 a shrnutí výstupů analýz a projektů evaluace strukturálních fondů v ČR.

Obsah dokumentů

Tato metodika představuje doporučený postup, který bude společný pro všechny zpracovatele operačních programů bez ohledu na typ programu (sektorový - tématický, regionální pro NUTS II s výjimkou Prahy, regionální pro Prahu, zemědělský) nebo fond, z něhož bude program financovaný.

Uvedená metodická doporučení tvoří jednotnou formu, která by měla být respektována všemi zpracovateli operačních programů. Tato forma bude při zpracování použita adekvátně dle typu operačního programu.

Cílem tohoto dokumentu je podat doporučení využitelná pro zlepšení implementace stávajících programů 2004—2006. Neméně důležitým cílem je i poskytnutí doporučení pro tvůrce operačních programů 2007—2013 a využití současných zkušeností i v budoucnu.