Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Národní číselník indikátorů pro ...

Národní číselník indikátorů pro programové období 2007—2013

11.02.2009: Výstup projektu Evaluační jednotky SF: "10/05 Podpora zpracování indikátorů NDP/NSRR a OP pro programové období 2007–2013"

Cílem projektu bylo vytvoření národního číselníku, který by jednotně vymezoval soustavu harmonických indikátorů pro programové období 2007—2013. Jde o základní "zásobník" indikátorů, jehož cílem je usnadnit výběr relevantních indikátorů a zajistit konzistentnost indikátorových soustav za jednotlivé operační programy z hlediska jejich terminologie, obsahu a zdrojů dat. Základní informace o číselníku poskytuje Metodika pro přípravu programových dokumentů (Struktura OP) pro období 2007-13, jejíž aktualizaci vydalo MMR v únoru 2006 a dále více detailu je možné nalézt v Zásadách tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci v období 2007—2013 z března 2006.

Součástí projektu je také poskytování poradenské a konzultační činnosti pro zpracovatele Operačních programů s cílem přispět k harmonizaci a koordinaci zásad tvorby indikátorů (doplňování do číselníku) a ke sladění monitorovacích postupů. Projekt přitom respektuje mezinárodně harmonizovanou metodologii a požadavky obecného a implementačního nařízení tak, aby byly v souladu se standardy ČSÚ a Eurostatu.