Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Návrh rozložení rozvojových programů a ...

Návrh rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů

28.01.2010: V návaznosti na analytickou studii k rozložení národních a evropských programů, zpracovanou v roce 2005, byl vypracován nový materiál "Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období 2007—2013", jenž formuluje konkrétní návrhy transformace systému národních programů pro nové programové období.

Na základě vyhodnocení souladu podpůrných programů s prioritami veřejné podpory a efektivnosti těchto programů bylo ve výsledném materiálu navrženo zaměření a úprava vztahů mezi národními a evropskými programy ve vybraných intervenčních oblastech politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007—2013. Navržena je také transformace systému podpůrných programů - k zefektivnění využití všech vynakládaných prostředků.

Studie představuje věcný podklad pro zajištění součinnosti a financování operačních programů a národních programů. Je určena zejména pro zástupce řídících orgánů jednotlivých operačních programů a správce národních dotačních programů, kterým by měly výsledky projektu pomoci při orientaci jejich diskuse o možnostech sloučení nebo koordinace obou typů podpůrných programů.