Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Posouzení absorpční kapacity v oblasti ...

Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

11.02.2009: Výzkumný projekt analyzoval absorpční kapacitu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky pro plánovací období 2007—2013.

Projekt navrhnul konkrétní doporučení, která směřují k posílení absorpční kapacity a k nastavení pozitivního prostředí pro efektivní čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.

Doporučení lze rozdělit na:

  • systémová opatření - řeší zajištění provázanosti a koordinace aktivit jednotlivých OP, které budou v kompetenci různých resortů a posílení vazeb mezi těmito OP;
  • aktivní vytváření absorpční kapacity - soustřeďuje návrhy dávající předpoklady nejen pro realizaci finančně náročných a komplexních projektů, ale také formující podmínky pro úspěšnou realizaci inovačních projektů připravovaných na regionálních úrovních;
  • konkrétní doporučení pro zjednodušení implementační struktury;
  • zvýšení publicity OP.