Evaluační plán

Evaluační plán je rámcovým dokumentem vymezující hodnotící aktivity MMR-NOK.

Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020

Evaluační plán Dohody o partnerství (DoP) je rámcový plán pro organizaci evaluační činnosti na úrovni DoP, jehož plnění zajišťuje Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, externími dodavateli apod.). 
Evaluační plán Dohody o partnerství je nástroj pro koordinaci evaluační činnosti řídících orgánů programů. Je tvořen flexibilně tak, aby mohl reagovat na potřeby související s realizací ESI fondů.

Evaluační plán Dohody o partnerství byl dne 16. 2. 2015 schválen Radou ESIF na pracovní úrovni. 24. 11. 2016 schválila Rada ESIF na pracovní úrovni jeho druhou aktualizaci.

Aktuálně je platná verze s označením 2016.01 z listopadu 2016.


Pro úroveň jednotlivých programů realizovaných v programovém období 2014–2020 jsou vytvořeny evaluační plány programů    , které jsou připravovány jednotlivými řídicími orgány.