Knihovna evaluací

  
Název Program Druh evaluace Tematické zaměření evaluace Rok ukončení Programové období
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK      OP Praha Adaptabilita; OP Praha Konkurenceschopnost; ex-post; publicita; 2015; 2007–2013;
2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita     OP Praha Adaptabilita; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Zhodnocení ROP Moravskoslezsko z pohledu Stanoviska SEA     ROP Moravskoslezsko; ex-post; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Evaluace podpory regenerace brownfields z ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace efektů dosažených implementací ROP Střední Čechy     ROP Střední Čechy; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Vyhodnocení využití dodatečných a realokovaných prostředků do ROP Střední Morava (stav k 1. 2. 2016)     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2016; 2007–2013;
Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruch (stav k 9. 12. 2015) včetně vyhodnocení ukazatelů podle kategorie ubytovacího zařízení (2007–2014)     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2016; 2007–2013;
Vyhodnocení dopadů ROP SM a tematických operačních programů na vize, strategie a globální cíle ROP (Evaluace dopadů II)     ROP Střední Morava; ex-post; dopadová evaluace; 2016; 2007–2013;
Čerpání dotací z ROP Střední Morava do měst a obcí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu v prioritní ose 3 Cestovní ruch     ROP Střední Morava; on-going; jiné; 2015; 2007–2013;
Vyhodnocení přínosů a dopadů ROP Střední Morava pro rozvoj regionu soudržnosti Střední Morava (Evaluace dopadů I)     ROP Střední Morava; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Roční zhodnocení ROP SV (2015)     ROP Severovýchod; on-going; jiné; 2016; 2007–2013;
Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV 2007–2013     ROP Severovýchod; on-going; publicita; 2015; 2007–2013;
Hodnocení dopadů realizovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod     ROP Severovýchod; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace komunikačních aktivit ROP SZ     ROP Severozápad; ad-hoc; publicita; 2015; 2007–2013;
Screening dokončených projektů     ROP Severozápad; ad-hoc; absorpční kapacita; 2015; 2007–2013;
Šetření sociálně inovačních kapacit     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; mid-term; absorpční kapacita; 2015; 2007–2013;
Analýza sociálně vyloučených lokalit     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; mid-term; jiné; 2015; 2007–2013;
Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; on-going; výzvy; 2013; 2007–2013;
Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; ex-ante; 2014+; 2015; 2014–2020;
Zobrazuji položky 1 až 20 z celkem 490
Předchozí 1 2 3 4 5 Následující
Stránka / 25