Knihovna evaluací

  
Název Program Druh evaluace Tematické zaměření evaluace Rok ukončení Programové období
Evaluace nastavení podmínek programu kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014–2020     OP Životní prostředí; on-going; absorpční kapacita; indikátory; výzvy; 2017; 2014–2020;
Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007–2013     Národní strategický referenční rámec; ex-post; indikátory; plnění cílů; 2017; 2007–2013;
Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016     Dohoda o partnerství; on-going; indikátory; 2017; 2014–2020;
Průběžná evaluace implementace OP VVV     OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; absorpční kapacita; indikátory; plnění cílů; 2017; 2014–2020;
Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů      OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; 2017; 2014–2020;
Evaluace platforem pro přípravu výzev     Dohoda o partnerství; ad-hoc; on-going; partnerství; řízení a implementace; výzvy; 2017; 2014–2020;
Makroekonomická a sektorová analýza ČR     Dohoda o partnerství; ad-hoc; mid-term; řízení a implementace; 2017; 2014–2020;
Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů     Dohoda o partnerství; ad-hoc; řízení a implementace; 2016; 2014–2020;
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK      OP Praha Adaptabilita; OP Praha Konkurenceschopnost; ex-post; publicita; 2015; 2007–2013;
2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita     OP Praha Adaptabilita; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 2.2 Podpora cestovního ruchu ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Zhodnocení ROP Moravskoslezsko z pohledu Stanoviska SEA     ROP Moravskoslezsko; ex-post; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Evaluace podpory regenerace brownfields z ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace efektů dosažených implementací ROP Střední Čechy     ROP Střední Čechy; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Vyhodnocení využití dodatečných a realokovaných prostředků do ROP Střední Morava (stav k 1. 2. 2016)     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2016; 2007–2013;
Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruch (stav k 9. 12. 2015) včetně vyhodnocení ukazatelů podle kategorie ubytovacího zařízení (2007–2014)     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2016; 2007–2013;
Vyhodnocení dopadů ROP SM a tematických operačních programů na vize, strategie a globální cíle ROP (Evaluace dopadů II)     ROP Střední Morava; ex-post; dopadová evaluace; 2016; 2007–2013;
Čerpání dotací z ROP Střední Morava do měst a obcí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu v prioritní ose 3 Cestovní ruch     ROP Střední Morava; on-going; jiné; 2015; 2007–2013;
Vyhodnocení přínosů a dopadů ROP Střední Morava pro rozvoj regionu soudržnosti Střední Morava (Evaluace dopadů I)     ROP Střední Morava; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Zobrazuji položky 1 až 20 z celkem 499
Předchozí 1 2 3 4 5 Následující
Stránka / 25