Knihovna evaluací

  
Název Program Druh evaluace Tematické zaměření evaluace Rok ukončení Programové období
Ex-ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020     Dohoda o partnerství; ex-ante; 2014+; 2014; 2014–2020;
Evaluace systému vzdělávání v období 2007–2013     Národní strategický referenční rámec; administrativní kapacita; 2016; 2007–2013;
Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP a Zjišťování naplnění indikátorů spokojenosti      Dohoda o partnerství; on-going; indikátory; monitorovací systém; partnerství; řízení a implementace; výzvy; 2014+; 2016; 2014–2020;
Informovanost o fondech EU únor 2016     OP Technická pomoc; on-going; dopadová evaluace; publicita; 2016; 2014–2020;
Zpětná vazba klientů OP LZZ 2014     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; ad-hoc; jiné; 2015; 2007–2013;
Pilotáž dotazníku do závěrečné monitorovací zprávy a vyhodnocení výsledků     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; ad-hoc; jiné; 2015; 2007–2013;
Evaluace provádění PO 4 OP LZZ     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; mid-term; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; mid-term; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti      OP Lidské zdroje a zaměstnanost; mid-term; jiné; 2015; 2007–2013;
Organizace evaluačně - expertních fokusních skupin OP LZZ     OP Lidské zdroje a zaměstnanost; on-going; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, se zaměřením na dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy ROP Moravskoslezsko 2007-2013     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2014; 2007–2013;
Analýza pokroku realizace ROP SČ (2014)     ROP Střední Čechy; on-going; řízení a implementace; 2014; 2007–2013;
Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ (2014)     ROP Střední Čechy; on-going; řízení a implementace; 2014; 2007–2013;
Analýza územních obvodů s rozšířenou působností ve vztahu k hodnocení vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti Střední Morava v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí č. 58 /2015     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Analýza územních obvodů s rozšířenou působností ve vztahu k hodnocení vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti Střední Morava v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí č. 56 /2014     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2014; 2007–2013;
Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2014; 2007–2013;
Vyhodnocení Integrovaných plánů rozvoje území financovaných v rámci ROP SM     ROP Střední Morava; on-going; řízení a implementace; 2014; 2007–2013;
Roční zhodnocení ROP SV (2014)     ROP Severovýchod; on-going; jiné; 2015; 2007–2013;
Zhodnocení nastavení struktury oprávněných žadatelů z ROP SV     ROP Severovýchod; ad-hoc; absorpční kapacita; 2014; 2007–2013;
Průzkum účinku reklamní kampaně ROP SV     ROP Severovýchod; on-going; publicita; 2014; 2007–2013;
Zobrazuji položky 1 až 20 z celkem 459
Předchozí 1 2 3 4 5 Následující
Stránka / 23