Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Analýza připravenosti měst a možnosti ...

Analýza připravenosti měst a možnosti jejich zapojení do implementace nástroje finančního inženýrství JESSICA v ČR

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacefinanční nástroje
Rok ukončení2012
Podklad pro přípravu implementace FN v relevantních OP (ROPy a IOP), vymezení absorpční kapacity a bariér implementace finančního nástroje.