Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Analýza realizace opatření přijatých ke ...

Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fondů – Informace o plnění opatření dle usnesení vlády ČR č. 295/2010

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Vláda svým usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 295 uložila příslušným ministrům projednat na nejbližších jednáních monitorovacích výborů operačních programů opatření navržená v souladu s materiálem Návrhy možných revizí operačních programů a dále pak ministru pro místní rozvoj souhrnně informovat vládu o výsledku projednání opatření na monitorovacích výborech OP a o stavu plnění jednotlivých opatření.

Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fond