Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Analýzy socioekonomického rozvoje kraje ...

Analýzy socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2010
Předmětem zakázky je zpracování 14 dílčích socioekonomických analýz budoucího rozvoje jednotlivých krajů se specifikací potenciálních potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky. 
V rámci analýz bude vyhodnocena základní charakteristika kraje, stav a odhad trendů ve vývoji některých, pro kohezní politiku významných, indikátorů na základě relevantních aktuálních statistických dat (ČSÚ), zhodnocení dosavadních dopadů intervencí kohezní politiky a nastavení programových dokumentů z hlediska naplňování priorit a pokrytí současných potřeb. Současně budou rámcově identifikovány budoucí potřeby a definovány obecné rozvojové priority s příslušným odůvodněním. Důvodem realizace zadávacího řízení je zajištění identifikace potenciálních potřeb krajů po roce 2013 financovatelných z prostředků kohezní politiky a jejich využití pro potřeby pravidelné aktualizace Rámcové pozice ČR k budoucí kohezní politice EU.