Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Doporučení ke zjednodušení ...

Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2012
Zpracování a vyhodnocení doposud získaných informací od příjemců a řídicích orgánů do souhrnného a přehledného materiálu, definování základních pilířů „zjednodušení“, které má smysl aplikovat a které budou dále rozvíjeny a zapracovány do postupů v programovém období 2014+.

Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních pro