Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Doporučení změn vedoucích k usnadnění ...

Doporučení změn vedoucích k usnadnění přístupu k bankovním úvěrům a jiným finančním produktům určených na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Analýza na základě identifikace klíčových důvodů, které snižují ochotu a schopnost bank na financování a dofinancování EU projektů a navržení mechanismu, který omezí rizika pro poskytování úvěrů. Součástí analýzy bude i zhodnocení postupů a zkušeností žadatelů realizujících projekty s přístupem bank k získání potřebných zdrojů. Bude provedena i dopadová analýza navrhovaných doporučení v kontextu „best practice“ technik standardně aplikovaných v oblasti financování a dofinancování EU projektů a zhodnoceny synergie navrhovaných doporučení s relevantními legislativními i nelegislativními opatřeními na úrovni Evropské unie.