Dotazníkové šetření: Informovanost o EU fondech

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacemid-term
Tematické zaměření evaluacepublicita
Rok ukončení2011
Projekt  je zaměřen na celorepublikové terénní šetření informovanosti české veřejnosti o evropských fondech.
Celkový počet respondentů je 2080. V tabulkové příloze jsou k dispozici také výsledky za jednotlivé regiony soudržnosti. Celkový počet respondentů byl v jednotlivých regionech soudržnosti rovnoměrně rozdělen podle počtu obyvatel. Sběr dat proběhl v dubnu 2011. Tento průzkum navazuje na projekt s názvem "Výzkum povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech" uskutečněný v letech 2004–2006.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena