Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Dotazníkové šetření: Informovanost o EU ...

Dotazníkové šetření: Informovanost o EU fondech 2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacemid-term
Tematické zaměření evaluacepublicita
Rok ukončení2013
Projekt je zaměřen na celorepublikové terénní šetření informovanosti české veřejnosti o evropských fondech. Celkový počet respondentů je 1800. V tabulkové příloze jsou k dispozici také výsledky za jednotlivé regiony soudržnosti. Celkový počet respondentů byl v jednotlivých regionech soudržnosti rovnoměrně rozdělen podle počtu obyvatel. Sběr dat proběhl v říjnu 2013.