Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Evaluace a optimalizace nastavení ...

Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007–2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Cílem projektu je na základě komplexní analýzy hodnotícího procesu výběru projektů operačních programů v rámcovém období 2007–2013 identifikovat klíčové problémy, které se vyskytují v procesu hodnocení projektů, a navrhnout opatření k jejich odstranění či zmírnění. 

Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů