Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Evaluační studie zapojení nestátního ...

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacejiné
Rok ukončení2012
Cílem projektu je identifikovat, popsat a komplexně analyzovat systémové překážky zapojení NNS do realizace SF v programovém období 2007–2013 a potenciálně i v budoucím programovém období 2014+. Záměrem projektu je vyhodnotit legislativní rámec / institucionální rámec NNS v České republice, systém financování NNS v ČR, zapojení do realizace SF v ČR se zvláštním důrazem na zhodnocení systémových překážek zapojení NNS v programovém období 2007–2013. Na základě provedeného zhodnocení uvedených oblastí budou formulována doporučení na zlepšení pro stávající programové období i období 2014+. Pro formulaci doporučení bude v relevantních případech využita i komparace se systémy aplikovanými v některých členských zemích EU.

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze stru