Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Ex-post evaluace Rámce podpory ...

Ex-post evaluace Rámce podpory společenství a jednotlivých programových dokumentů z programového období 2004–2006

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceex-post
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2011
Cílem hodnocení bylo ověřit, zda dílčí intervence realizované ve zkráceném programovém období 2004–2006 směřovaly k naplnění cílů Rámce podpory Společenství (RPS), zda a jak byly přínosné ke strategii RPS a v neposlední řadě, zda byly ve shodě s její logikou a smyslem.