Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Hodnocení přínosů pro EU-15 v důsledku ...

Hodnocení přínosů pro EU-15 v důsledku provádění politiky soudržnosti v zemích V4

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2011
Zhodnotit přínosy plynoucí pro státy EU 15 z implementace kohezní politiky v České republice.