Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Návrhy možných revizí operačních ...

Návrhy možných revizí operačních programů – vládní materiál z dubna 2010

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Na základě usnesení vlády ze dne 14. prosince 2009 č. 1540 v bodě II.2. bylo uloženo ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s řídícími orgány jednotlivých operačních programů a vládě předložit a) evaluaci dosud vyhlášených výzev v operačních programech, b) analýzu operačních programů včetně návrhu možných revizí operačních programů. V souladu s tímto požadavkem byly vytvořeny dva níže uvedené dokumenty a dne 19. dubna 2010 byly projednány vládou. K materiálům bylo přijato usnesení vlády č. 295/2010.