Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Odborný podklad k tématu "Udržitelnost / ...

Odborný podklad k tématu "Udržitelnost / Stálost operací"

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceudržitelnost
Rok ukončení2010
Interpretace požadavků příslušného článku obecného nařízení ke strukturálním fondům, jejich promítnutí do metodických dokumentů a závazků příjemce podpory v rámci jednotlivých OP; praktické zkušenosti s plněním těchto závazků a vymáhání sankcí.

Odborný podklad k tématu "Udržitelnost / Stálost operací"