Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Podkladové studie pro přípravu ČR na ...

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (3 průřezové analýzy)

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2012
Vypracovat tři provázané expertní analýzy vybraných oblastí podpor napříč OP a národními programy v širším kontextu přípravy 2014+