Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Posouzení vlivů Strategie regionálního ...

Posouzení vlivů Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ na životní prostředí

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceex-ante
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2013
Zpracování posouzení vlivů Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ ČR na životní prostředí (dále také „SEA SRR“) dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně hodnocení dopadů SRR na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tj. lokality soustavy Natura 2000) dle požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.