Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Přínosy strukturálních fondů a kohezní ...

Přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky v České republice

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Tematické zaměření evaluacejiné
Rok ukončení2014
Zhodnocení přínosů strukturálních fondů a kohezní politiky pro Českou republiku.
Hlavním úkolem této studie je zhodnotit přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky pro Českou republiku ve třech pilířích udržitelného rozvoje – v ekonomickém, environmentálním a sociálním. Materiál se zaměřuje na období 2004 (kdy ČR vstoupila do EU) až 2013/2014 a posuzuje tak přínosy kohezní politiky za 10 let členství České republiky v EU, tzn. ve dvou na sebe navazujících programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013.