Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Rizikové operační programy – Návrh ...

Rizikové operační programy – Návrh opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce – materiál do vlády

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2012
„Návrh změn některých rizikových operačních programů“ zpracovaný MMR-NOK v dubnu 2011. Obdobně jako v minulém roce byla realizace operačních programů posouzena na základě multikriteriálního hodnocení rozšířeného o další nefinanční kritéria, která mají dle názoru MMR-NOK významný vliv na plynulou realizaci operačního programu. Vláda schválila materiál a uložila úkoly v rámci UV 498/2012 ze dne 4. 7. 2012.

Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického ref