Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Strategická zpráva ČR 2012

Strategická zpráva ČR 2012

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceon-going
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2012
Strategická zpráva České republiky 2012 má za úkol poskytnout Evropské komisi aktuální informace o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v ČR a provést zhodnocení příspěvku OP a NSRR k vytyčeným cílům za období od schválení NSRR/OP do cca 30. 6. 2012.