Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Studie identifikující vhodné typy ...

Studie identifikující vhodné typy projektů v rámci jednotlivých OP pro aplikaci metody PPP na programové období 2007–2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacefinanční nástroje
Rok ukončení2008
Zmapování podmínek pro realizaci projektů PPP v ČR s využitím fondů EU a vytipování vhodných projektů s cílem posílit absorpční kapacitu ČR v oblasti PPP při čerpání dotací z fondů EU.

Studie identifikující vhodné typy projektů v rámci jednotlivých OP pro aplikaci metody PPP na progra