Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Studie proveditelnosti implementace ...

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007–2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacefinanční nástroje
Rok ukončení2010
Nalézt a posoudit vhodné uspořádání pro implementaci finančního nástroje JESSICA včetně posouzení vhodnosti zapojení českých a evropských institucí jako správců holdingového fondu.

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky